akcie tipy

Obchodní podmínky

Povinnosti a práva provozovatele

Služba začíná běžet následující den po dni, kdy na účet provozovatele dorazila stanovená částka.

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkovi posílat e-mailem tipy na akcie založené na silných signálech.

Povinnosti a práva zákazníka

Zákazník si obchody na základě tipů řídí sám na svou vlastní odpovědnost.

Zákazník nesmí poskytnuté tipy nikomu předávat.

Obnovování předplatného

Obnovování předplatného není automatické, ale na základě zálohové faktury.

Zrušení služby

Služba bude automaticky zrušena, pokud nebude zákazníkem prodloužena o další měsíc.