akcie tipy

Obchodní podmínky

Povinnosti a práva provozovatele

Služba začíná běžet následující den po dni, kdy na účet provozovatele dorazila stanovená částka.

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkovi posílat e-mailem kvalitní tipy na akcie pro krátkodobé obchodování.

Povinnosti a práva zákazníka

Zákazník si obchody na základě tipů řídí sám na svou vlastní odpovědnost.

Zákazník nesmí poskytnuté tipy nikomu předávat.

Obnovování předplatného

Obnovování předplatného není automatické. Zákazník si předplatné obnovuje sám tak, že včas zaplatí před začátkem dalšího období. K tomu použije přidělený variabilní symbol, který slouží jako id zákazníka.

Zrušení služby

Zákazník může službu kdykoliv zrušit e-mailem, ve kterém uvede přidělené číslo variabilního symbolu. Může uvést datum, ke kterému má být služba zrušena. Od zadaného dne se ukončí zasílání e-mailů s akciovými tipy.

V případě zrušení ročního přeplatného bude zákazníkovi vrácena nevyčerpaná částka, a to bez zbytečného odkladu a bez jakýchkoliv otázek, podmínek a poplatků. Částka se počítá z nevyčerpaných měsíců, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byla služba zrušena. Měsíc se počítá jako měsíc běžný, tj. od dne, kdy byla zahájena služba, nikoliv tedy měsíc kalendářní. Pokud zákazník neuvede, ke kterému dni se má služba ukončit, bude ukončena na konci jeho měsíce. Zákazník uvede v e-mailu číslo svého bankovního účtu, na který má být částka zaslána. Pokud zákazník číslo účtu neuvede, částka bude poslána na bankovní účet, ze kterého zákazník službu zaplatil.

Při zrušení měsíčního předplatného se částka nevrací, jen se ukončí posílání e-mailů s tipy.